Protagonistas

O Baloncesto Educa é un proxecto de equipo, un camiño que queremos percorrer xuntos e cuxo protagonismo recae, principalmente, nas persoas que darán vida ao mesmo.

Temos tres figuras clave que desexamos que todos e todas coñezades á perfección:

Observadoras

Mediadoras

Equipo Arbitral